Zápis do jazykových kurzů na letní semestr 2017

Registrace na kurzy zde!!!

Na zimní semestr jsme pro Vás znovu připravili jazykové kurzy! 11 lekcí za výhodnou cenu 1 500 Kč na osobu :-).

Nejaktuálnější informace najdeš na FB stránce IAESTE VŠB-TU Ostrava.

Níže je rozepsáno několik nejčastějších otázek, které studenty před přihlášením do kurzu nejčastěji trápí.

V jakých jazycích se můžete zdokonalit?

Hodiny jsou vedeny se zaměřením na konverzaci a nechybí zde ani probírání gramatiky.

Jak dlouho bude kurz trvat?

Každý měsíc jsou 4 lekce (lekcí je celkem 11). Počet lekcí je tedy rozložen zhruba do tří měsíců.

Co je nutné udělat pro přihlášení do kurzu?

Ve zkratce stačí vyplnit formulář a zvolit si typ požadovaného kurzu. Poté je nutné vyčkat zdali se kurz naplní alespoň do té míry, aby mohl být otevřen. Minimální počet účastníků na jeden kurz je 5*.

* pokud se počet účastníků bude pohybovat pod hranicí 5ti, posouváme začátek o 1 týden - v případě, že ani v průběhu dalšího týdne nevzroste počet přihlášených, budeme nuceni kurz zrušit; přihlášení budou informováni mailem.

Kde jazykové kurzy probíhají?

Kurzy probíhají v místnosti D-015 v areálu rektorátu VŠB-TU v Ostravě - Porubě nebo v některé z učeben v areálu budovy. Informace o učebně, ve které bude Váš kurz probíhat dostanete emailem.

Potřebuji na jazykové kurzy nějaké vlastní učební materiály?

Nepotřebujete. Stačí, když si přinesete svojí vlastní hlavu a sešit na poznámky. Lektoři používají pro výuku vlastní materiály, které jako účastník bezplatně obdržíte.

Obdržím po absolvování nějaký certifikát?

Na konci kurzu obdržíte diplom o absolvování vydaný studentskou neziskovou organizací IAESTE VŠB-TUO. Bohužel není v našich silách, abychom vydávali diplomy, které podléhají certifikacím EU.

Co můžu od jednotlivých úrovní čekat?

Angličtina začátečník - probírání základní gramatiky, slovesa, užitečné fráze, základní a nejpoužívanější slova.

Angličtina středně pokročilý - osvěžení základů gramatiky, prohloubení znalosti gramatiky, důraz na mluvenou angličtinu; v hodinách se lektor snaží s žáky co nejvíce komunikovat v anglickém jazyce. Předpokládá se, že student zvládá mluvenou angličtinu na základní témata a je schopen mluvit.

Anglická konverzace - konverzace na předem připravená témata; na konci každé hodiny se stanoví téma na další hodiny (např. turistika apod.). U studentů se předpokládá schopnost komunikovat anglicky alespoň na úrovní A2 až B1 a výše. Pokud máte problém se rozmluvit a gramatika a znalost slovíček vám nedělá problém, tak je tento kurz určen i pro vás. Náš rodilý mluvčí si s vámi jistě poradí.

Němčina začátečník - probírání základní gramatiky, slovesa, užitečné fráze, základní a nejpoužívanější slova.

Němčina středně pokročilý - osvěžení základů gramatiky, prohloubení znalosti gramatiky, důraz na mluvenou němčinu; v hodinách se lektor snaží s žáky co nejvíce komunikovat v německém jazyce. Je předpokládána základní znalost německého jazyka a schopnost komunikovat v jednoduchých větách.

Ruština začátečník - lektor učí v prvních lekcích předně psanou azbuku a čtení tiskací azbuky, základní slovesa, fráze, základní a nejpoužívanější slova.

Ruština středně pokročilý - navazuje na znalosti z prvního kurzu. Žák by měl být před nástupem do kurzu schopen číst a psát v azbuce a komunikovat v jednoduchých větách/frázích na nejobecnější témata.

Jak lze kurz zaplatit?

Kurz můžete platit převodem na účet IAESTE VŠB-TU Ostrava - FIO banka, č. účtu 2000393376/2010. Do zprávy pro příjemce doplňte vaše jméno a název kurzu.

Jak se k nám dostanete?

Po vstupu do budovy A se vydáte do leva a projdete přes celou budovu A až do budovy D, kde je odbočka do budovy F. Na této odbočce sejdete po schodech dolů (jakoby do sklepa).

Kde se mám přihlásit?

Vyplněním formuláře se na kurz přihlásíš. Pokud máte zájem o více kurzů, přihlaste se na každý z nich. Pole uvedená tučně musí být vyplněna.